bichdao's Recent Activity

 1. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Bạn muốn mua khoai tây Aviko giá sỉ liên hệ

  Bạn đang mở quán chuyên bán đồ ăn vặt hay quán bạn chuyên đồ ăn nhanh sẽ thật là thiếu sót khi không có món này khoai tây chiên. Khoai...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  20/6/19 lúc 08:42
 2. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Điểm bán khoai tây Aviko loại ngon

  Bạn đang mở quán chuyên bán đồ ăn vặt hay quán bạn chuyên đồ ăn nhanh sẽ thật là thiếu sót khi không có món này khoai tây chiên. Khoai...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  20/6/19 lúc 08:40
 3. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Cung cấp ngay tại Hà Nội khoai tây Aviko

  Bạn đang mở quán chuyên bán đồ ăn vặt hay quán bạn chuyên đồ ăn nhanh sẽ thật là thiếu sót khi không có món này khoai tây chiên. Khoai...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  20/6/19 lúc 08:39
 4. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Buôn khoai tây Aviko loại ngon giá sỉ

  Bạn đang mở quán chuyên bán đồ ăn vặt hay quán bạn chuyên đồ ăn nhanh sẽ thật là thiếu sót khi không có món này khoai tây chiên. Khoai...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  20/6/19 lúc 08:38
 5. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Hà Nội: chọn khoai tây Aviko loại ngon

  Bạn đang mở quán chuyên bán đồ ăn vặt hay quán bạn chuyên đồ ăn nhanh sẽ thật là thiếu sót khi không có món này khoai tây chiên. Khoai...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  20/6/19 lúc 08:37
 6. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Bạn muốn mua cá hồi phi lê giá sỉ liên hệ

  Làm ruốc cá hồi thật đơn giản vì đã có cá hồi phi lê, bạn không cần mất thời gian làm cá, lóc xương vào ngay công đoạn làm ruốc. Cá hồi...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  18/6/19 lúc 09:17
 7. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Điểm bán cá hồi phi lê loại ngon

  Làm ruốc cá hồi thật đơn giản vì đã có cá hồi phi lê, bạn không cần mất thời gian làm cá, lóc xương vào ngay công đoạn làm ruốc. Cá hồi...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  18/6/19 lúc 09:16
 8. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Cung cấp ngay tại Hà Nội cá hồi phi lê

  Làm ruốc cá hồi thật đơn giản vì đã có cá hồi phi lê, bạn không cần mất thời gian làm cá, lóc xương vào ngay công đoạn làm ruốc. Cá hồi...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  18/6/19 lúc 09:13
 9. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Buôn cá hồi phi lê loại ngon giá sỉ

  Làm ruốc cá hồi thật đơn giản vì đã có cá hồi phi lê, bạn không cần mất thời gian làm cá, lóc xương vào ngay công đoạn làm ruốc. Cá hồi...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  18/6/19 lúc 09:12
 10. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Hà Nội: chọn cá hồi phi lê loại ngon

  Làm ruốc cá hồi thật đơn giản vì đã có cá hồi phi lê, bạn không cần mất thời gian làm cá, lóc xương vào ngay công đoạn làm ruốc. Cá hồi...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  18/6/19 lúc 09:11
 11. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Mua bao tử cá basa với giá sỉ

  Thông báo đến khách hàng bao tử cá basa nhà em hiện nay đang có giá khuyến mại. Chất lượng vẫn vậy mà giá lại tốt hơn, khách hàng còn lo...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  17/6/19 lúc 09:28
 12. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Bao tử cá basa đông lạnh có ngay tại kho

  Thông báo đến khách hàng bao tử cá basa nhà em hiện nay đang có giá khuyến mại. Chất lượng vẫn vậy mà giá lại tốt hơn, khách hàng còn lo...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  17/6/19 lúc 09:26
 13. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Đại lý bán buôn bao tử cá basa

  Thông báo đến khách hàng bao tử cá basa nhà em hiện nay đang có giá khuyến mại. Chất lượng vẫn vậy mà giá lại tốt hơn, khách hàng còn lo...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  17/6/19 lúc 09:24
 14. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Điểm bán bao tử cá basa loại ngon

  Thông báo đến khách hàng bao tử cá basa nhà em hiện nay đang có giá khuyến mại. Chất lượng vẫn vậy mà giá lại tốt hơn, khách hàng còn lo...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  17/6/19 lúc 09:23
 15. bichdao đã đăng chủ đề mới.

  Cung cấp ngay tại Hà Nội bao tử cá basa

  Thông báo đến khách hàng bao tử cá basa nhà em hiện nay đang có giá khuyến mại. Chất lượng vẫn vậy mà giá lại tốt hơn, khách hàng còn lo...

  Diễn đàn: Rao vặt khác

  17/6/19 lúc 09:22